Michael, Juanita, Jerold, Harold, Elden Deel and Sandra Pfeifer